Sprawna i efektywna realizacja projektów

Planowanie sukcesu

DW Projekt stosuje powtarzalny i usystematyzowany proces prowadzenia projektów zarówno informatycznych jak
i związanych z optymalizacją biznesową.

Proces ten wspierany jest poprzez wykorzystanie międzynarodowych standardów i sprawdzonych metodyk popartych najlepszymi praktykami, w szczególności Prince2,
PMI, ITIL oraz ACCA. Pozwala to na sprawną i efektywną, realizację projektów wraz z optymalnym wykorzystaniem zasobów zarówno po stronie Klienta jak i DW Projekt.

Sprawna realizacja projektów

Kluczowym czynnikiem zapewniającym sukces każdego projektu jest właściwe oszacowanie technicznych, merytorycznych i finansowych aspektów planowanej inwestycji. 

Przed podjęciem decyzji o uruchomieniu projektu, należy także zidentyfikować i przeanalizować potencjalne ryzyka wynikające
z realizacji przedsięwzięcia. Właściwe planowanie i zarządzanie elementami, takimi jak zakres, budżet i ryzyko, a następnie stała ich kontrola i reakcja na zmiany zwiększa szanse projektu na osiągnięcie założonych celów i korzyści biznesowych.

Sylwetka firmy

DW Projekt jako partner strategiczny opracowuje oraz wdraża najlepsze rozwiązania w zakresie informatyki. Ponieważ IT nie może samodzielnie funkcjonować, nasze doświadczenie
w dziedzinie doradztwa biznesowego pozwala nam sprostać potrzebom i wymaganiom Klientów na każdym etapie procesu inwestycyjnego.