Kontakt

Informacje kontaktowe

DW Projekt Sp. z o.o.

Royal Wilanów Offices 24
ul. Klimczaka 1
02-797 Warszawa

Tel +48 22 754 21 40

 biuro@dwprojekt.pl

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
kapitał 100.000,00 PLN.

KRS: 0000346489
NIP: 525-247-12-56
REGON: 142194280