Rozwiązania

Document Management System

Rozwiązanie klasy Document Management System (DMS)
– skrojonego na miarę, elastycznego systemu obsługi dokumentów, zarządzania przepływem pracy i spraw, obsługi kancelaryjnej obiegu dokumentów - opartego na Sharepoint.

Project Monitor

Rozwiązanie klasy Project Monitor – wspierające nadzór inwestorski nad realizowanymi projektami inwestycjami oraz portfelem projektów. Poniżej przedstawione są zwięźle zasadnicze aspekty rozwiązania - z wykorzystaniem MS Sharepoint.

Technical Documentation Management System (TDMS)

Rozwiązanie klasy Technical Documentation Management System (TDMS) – elastycznego systemu do zarządzania dokumentacją techniczną, obejmującego zarządzanie przepływem pracy i spraw, archiwizacją, udostępnianiem i aktualizacją tej dokumentacji.